Цени

ЕДНОЕТАЖНИ КЪЩИ

  1. Строителство до етап „в груб вид” –  690,00 лв./м2 РЗП.
  2. Довършителни работи – договаря се цена за всеки вид СМР, който ще се изпълнява.

ДВУЕТАЖНИ КЪЩИ

  1. Строителство до етап „в груб вид” –  740,00 лв./м2 РЗП.
  2. Довършителни работи – договаря се цена за всеки вид СМР, който ще се изпълнява.

Начини на плащане

  • при подписване на договор – 50%;
  • при доставка на готовите елементи на обекта – 30%;
  • при завършване етап „в груб вид” – 20%.

За довършителните работи начина на плащане се договаря допълнително.