Цени

Цената е в зависимост от договореното с клиента и е за 1м2 разгъната застроена площ.

  1. Проектиране – 40,00 лв./м2 .
  2. Бетонови основи – калкулира се допълнително – цената е зависима от проекта, мястото и почвата, където ще се изпълнява обектът.
  3. Строителство до етап „в груб вид” –  от 280,00 лв./м2 до …….
  4. Строителство до етап „до ключ” – довършителни работи  от 700,00 лв./м2  до ……

Начини на плащане

За обекти до 60 хил. лв.:

  • при подписване на договор – 60%
  • при доставка на елементи на обекта – 20%
  • при завършване етап „в груб вид” – 20%

За обекти над 60 хил. лв.: индивидуално договаряне за всеки обект.