Цени

Цената е в зависимост от договореното с клиента и е за 1м2 разгъната застроена площ.

  1. Проектиране – 30,00 лв./м2 .
  2. Бетонови основи – калкулира се допълнително – цената е зависима от проекта, мястото и почвата, където ще се изпълнява обектът.
  3. Строителство до етап „в груб вид” –  280,00 лв./м2.
  4. Строителство до етап „до ключ” –  600,00 лв./м2.

Начини на плащане

За обекти до 60 хил. лв.:

  • при подписване на договор – 60%
  • при доставка на елементи на обекта – 20%
  • при завършване етап „в груб вид” – 20%

За обекти над 60 хил. лв.: индивидуално договаряне за всеки обект.