Етапи на строителния процес

1. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

При посещението в офиса на фирмата и след проведени разговори, Изпълнител и Клиент подписват договор за изпълнение на дървената къща, в който са упоменати всички видове работи, цени и срокове.

2. ПРОЕКТИРАНЕ И ДОКУМЕНТИ

Фирмата може да изпълни готов проект на Клиента или за изготви такъв. Съвместно с Клиента се прави идеен проект и след неговото одобряване, се пристъпва към изработването на техническия инвестиционен проект, за който са необходими следните документи:

 1. Копие от Нотариален акт за собственост на имота, където ще се строи къщата.
 2. Скица с виза за проектиране на имота.
 3. Предварителен договор с Енергоразпределителното дружество, обслужващо територията на обекта, за ползване на ел.енергия и мощност.
 4. Предварителен договор с ВиК дружеството, обслужващо територията на обекта, за ползване на техните услуги.
 5. Геоложки доклад на терена.

Техническиятинвестиционен проект проект съдържа:

 1. Част архитектура.
 2. Част конструкция.
 3. ВиК част.
 4. Ел.част.
 5. План за безопастност и здравословни условия на труд.
 6. Част пожарна безопастност.
 7. Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
 8. Оценка за съответствие на технически инвестиционен проект с изисквания за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
 9. Част геодезия.
 10. Управление на отпадъците.
 11. Част отопление и вентилация ( по желание на клиента).

Готовият технически инвестиционен проект  се внася от Клиента в съответната Община за одобрение, разрешително за строеж и строително ниво и линия.

3.  ОСНОВИ

Основите на къщата  се изпълнят  от Клиента  като се спазват стриктно изискванията на проекта. Залагат се всички ВиК, електро и ОиВ инсталации, които са под кота нула.

4. ЗАГОТОВКА В ЦЕХА

В цеха на фирмата се изработват всички елементи и детайли за същинското строителство на къщата. Това са: водещи пояси, панели, ферми, челни дъски, колони, греди, ребра, подпори, конзоли, ламперия и др. Сглобяват се панели за стените. Извършва се импрегнация на всички дървени части против  плесенясване, инсектициди и гниене.

5. ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА

В цените е включен транспорт на материали и монтажници до обекти на територията на Пловдивска област. Транспортът до други населени места се договаря допълнително.

6. МОНТАЖ

Върху готовата бетонова с направена хидроизолация се монтират последователно:  водещи пояси , стенни панели, гредоред, покривна конструкция, обшивка покрив и стени отвън с OSB плоскости, PVC улуци и битумни керемиди. Така къщата е завършена в груб вид.

7. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Всички видове довършителни работи могат да се договарят по отделно в зависимост от желанието на клиента. Започва се със затваряне на къщата с  PVC  прозорци и метална входна врата. Прекарване на ВиК инсталация до тапа, ел. инсталация до конзоли. Външните стени стени се обличат с каменна вата или EPS, обмазки и минерална мазилка. Отвътре стените се запълват с минерална вата и се затварят с OSB плоскости и гипсокартон. При двуетажно строителство се изпълняват вътрешни стълби и подове от OSB плоскости. В мокрите помещения се полага влагоустойчив гипсокартон.

8. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Доверено  фирма с лиценз, наета от Клиента, осъществява независим технически надзор по време на всички строително-монтажни работи(СМР). След приключване на СМР се пристъпва към узаконяването на къщата. Независимият надзор подготвя и внася всички необходими документи в Общинската администрация за получаване на „Разрешително за ползване” от собственика на новата къща.