Етапи на строителния процес

1. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

При посещението в офиса на фирмата и след проведени разговори, Изпълнител и Клиент подписват договор за изпълнение на дървената къща, в който са упоменати всички видове работи, цени и срокове.

2. ПРОЕКТИРАНЕ И ДОКУМЕНТИ

Фирмата може да изпълни готов проект на Клиента или за изготви такъв. Съвместно с Клиента се прави идеен проект и след неговото одобряване, се пристъпва към изработването на техническия инвестиционен проект, за който са необходими следните документи:

 1. Копие от Нотариален акт за собственост на имота, където ще се строи къщата
 2. Скица с виза за проектиране на имота
 3. Предварителен договор с Енергоразпределителното дружество, обслужващо територията на обекта, за ползване на ел.енергия и мощност.
 4. Предварителен договор с ВиК дружеството, обслужващо територията на обекта, за ползване на техните услуги
 5. Геоложки доклад на терена
 6. Техническият проект, който съдържа:
  1. Част архитектура
  2. Част конструкция
  3. ВиК част
  4. Ел.част
  5. План за безопастност и здравословни условия на труд
  6. Част пожарна безопастност
  7. Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
  8. Оценка за съответствие на технически инвестиционен проект с изисквания за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Готовият ТИП (технически инвестиционен проект) се внася от Клиента в съответната Община за одобрение, разрешително за строеж и строително ниво и линия.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВИ

Основите на къщата може да се изпълнят, както от Клиента, така и от фирмата, като се спазват стриктно изискванията на ТИП. Те могат да бъдат: стоманобетонова плоча върху ивични основи, стени, мазе или бетонова настилка върху ивични основи и насип. Залагат се всички входящи в обекта тръби за ВиК, кабели по ел.част, закладни части, отвори за комини, отдушници и др.

4. ЗАГОТОВКА В ЦЕХА

В цеха на фирмата се изработват всички елементи и детайли за същинското строителство на къщата. Това са: водещи пояси, панели, ферми, челни дъски, колони, греди, ребра, подпори, конзоли, ламперия и др. Слепват се и се обработват всички видими конструктивни елементи. Сглобяват се панели за стените с дебелина 9, 10 или 12 см в зависимост от желанието на клиента. Извършва се импрегнация на всички дървени части против посиняване, плесенясване и инсектициди с препарати на BASF. Всички видими детайли се шлайфат и лакират с лазурни лакове SOKRATES.

5. ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА

В цените е включен транспорт на материали и монтажници до обекти на територията на Пловдивска област. Транспортът до други населени места се договаря допълнително.

6. МОНТАЖ

Върху готовата бетонова плоча се прави хидроизилация с битумни материали на фирма „Ондулин”. Изграждането на къщата става в следната последователност: монтаж на водещ дървен пояс, посредством анкери в бетона; монтаж стенни панели; монтаж таванни греди и ферми; монтаж челни дъски; обличане покрив с 15мм OSB-3 и паро и хидроизолация; покриване на сградата с битумни керемиди. Преди завършването на покрива се монтират PVC олуци и водосточни тръби с цвят по избор и надолучни поли на френската фирма “NICOLL”. Така къщата е завършена в груб вид.

7. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Всички видове довършителни работи могат да се договарят по отделно в зависимост от желанието на клиента. Започва се със затваряне на къщата с дограма: PVC  прозорци, метална входна врата. Прекарване на ел.  и ВиК инсталация. Следва външно обличане на стените: стиропор, обмазки и минерална мазилка. След това   в стените и таваните се полага минерална вата. Завършването на стените отвътре се изпълнява с OSB плоскости и гипсокартон. В мокрите помещения се полага влагоустойчив гипсокартон. Подовете могат да бъдат: с циментова замазка или скара, върху, която могат да бъдат монтирани  дюшюме или паркет.

8. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Доверено лице или фирма, наета от Клиента, осъществява независим технически надзор по време на всички строително-монтажни работи(СМР). След приключване на СМР се пристъпва към узаконяването на къщата. Независимият надзор подготвя и внася всички необходими документи в Общинската администрация за получаване на „Разрешително за ползване” от собственика на новата къща.