Срокове за изпълнение

 1. Работен проект – 30  до 40 дни
 2. Бетонови основи – в зависимост от място, проект и почва на терена – до 20 дни
 3. Етап в „груб вид”
  • до 50м2 РЗП – 30 дни
  • от 50м2 до 100м2 РЗП – 60 дни
  • над 100м2  – договаря се индивидуално

Гаранционни срокове

Гаранционен срок на видовете СМР:

 • дървена конструкция  – 30 години
 • покривно покритие – 10 години
 • PVC олуци – 15 години
 • PVC дограма – 10 години

Надеждност за експлотация на къщата при добра подръжка – 100 години