Срокове за изпълнение

 1. Заготовка в цеха
 • до 50м2 РЗП – 10 дни;
 • от 50м2 до 100м2 РЗП – 20 дни;
 • над 100м2  – договаря се индивидуално.
 1. Монтаж на обекта
 • до 50м2 РЗП – 15 дни;
 • от 50м2 до 100м2 РЗП – 30 дни;
 • над 100м2 – договаря се индивидуално.

 

Довършителните работи се договарят допълнително за всеки вид СМР.

Гаранционни срокове

 • дървена конструкция  – 30 години;
 • покривно покритие – 10 години;
 • PVC олуци – 15 години;
 • PVC дограма – 10 години.

Надеждност за експлотация на къщата при добра поддръжка – 80 години.