Покриви

„Петстрой“ ЕООД изпълнява както нови покриви, така и ремонти на стари, като прави подмяна на самата дървена конструкция и на покривното покритие с различни покривни материали: битумни и глинени керемиди, вълнообразни листове от етернит и „Ондулин”, каменни плочи и др. Монтираме различни видове капандури и покривни прозорци. Цената се формира след посещение на място и точно замерване и в зависимост от начина на изпълнение и видовете работи.