Слепени греди

„Петпром“ ЕООД изработва многослойни слепени греди от иглолистна дървесина на различни размери. Слепваме цели ферми до 6м дължина и декоративни елементи. Материалите, които използваме са сух материал с от 8 до 10 % влажност и дисперсионни лепила от висок клас. Слепените греди имат висока устойчивост и стабилност на формата, висока носеща способност при ниско собствено тегло и притежават свойствата на масивната дървесина. Поради тези си качества са считани за иновативен продукт при съвременното строителство.
Цени:

Цените на слепени греди са с включен ДДС. Максимална дължина на гредите – 6м. Произвеждаме само посочените в таблицата размери.